Hier besta ik | In eenzaamheid gestorven

Tekst Hester van Hasselt, fotografie Bianca Sistermans

In Nederland en België sterven jaarlijks tientallen mensen in volstrekte eenzaamheid. Daklozen, vluchtelingen, oude mensen die alleen zijn achtergebleven, soms een zuigeling die te vondeling is gelegd. Een groep dichters schrijft speciaal voor deze eenzame doden poëzie. Poëzie als afscheidsritueel. Zorgvuldig gekozen woorden om het bestaan te bekrachtigen van iemand die anders ongezien zou verdwijnen.

Getroffen door het humane karakter van De eenzame uitvaart, en vanuit interesse in de immer aanwezige dood werkten Bianca Sistermans en Hester van Hasselt vijf jaar lang aan Hier besta ik. Van Hasselt sprak met de dichters, Sistermans portretteerde hen en maakte foto’s bij dit monument van medemenselijkheid. 

Eberhard van der Laan over De eenzame uitvaart: ‘Dat wat voor het slordige oog zinloos lijkt, is een ultiem gebaar van beschaving.’


Uitgeverij: Querido
ISBN: 9789021407494
Publicatiedatum: 21-09-2017

Deze uitgave is financiëel ondersteund door het Amsterdams Fonds voor de Kunst en het Nederlands Letterenfonds